FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को मंसिर र पौष मसान्तको वडा कार्यालय र गाउँपालिका कार्यालय तर्फको प्राप्त आन्तीरीक राजस्व प्रतिबेदन ७८-७९ 02/09/2022 - 18:26 PDF icon Adobe Scan Feb 08, 2022.pdf
आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को श्रावण भदौ र असोज मसान्तको आन्तरिक राजस्व प्रतिवेदन ७८-७९ 10/25/2021 - 12:55 PDF icon RAjswa (2).pdf
आर्थक एन २०७७ ७७/७८ 03/09/2021 - 16:47 PDF icon आर्थिक एन २०७७.PDF
आ.ब. २०७६/०७७ को अग्रिम करकट्टी,पारिश्रमिक करकट्टी, बहाल करट्टी दाखिला गरेको विवरण ७७/७८ 12/03/2020 - 19:56 PDF icon करकट्टी विवरण.pdf
असोज र कार्तिक महिनाकाे आन्तरिक आय ७७/७८ 11/19/2020 - 16:24 PDF icon आय.pdf
वडा नं. ५ वाट आन्तरिक राजस्व दाखिला गरेकाे विवरण ७७/७८ 11/03/2020 - 14:51
वडा नं. २ वाट आन्तरिक राजस्व दाखिला गरेकाे विवरण ७७/७८ 11/03/2020 - 14:18
वडा नं. १ वाट आन्तरिक राजस्व दाखिला गरेकाे विवरण ७७/७८ 11/03/2020 - 14:17
कर तथा शुल्कहरु ७५/७६ 04/07/2019 - 12:33 PDF icon आर्थिक ऐनको नमुना _1_.pdf