FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. गाेष्ठिमा सहभागी भई दिने सम्बन्धमा ।

  दस्तावेज: 
 2. शिवराम यादव (उ.स. अध्यक्ष) जानकारी सम्बन्धमा ।

  दस्तावेज: 
 3. BRM/08/2080/081 काे सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा ।

 4. सूचना अधिकारी ताेक्ने सम्बन्धमा (श्री स्वास्थ्य संस्था सबै)

 5. सूचना अधिकारी ताेक्ने सम्बन्धमा (श्री सामुदायिक विद्यालय सबै)

 6. उपभोक्ता समिति खाता खाेल्न चाहिने कागजातहरू ।

 7. IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

 8. जग्गा खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना ।

 9. ताकेता ।

 10. बैठकमा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

Pages