FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्रमा प्रकाशित गाँउ प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७८ ७८-७९ 11/25/2021 - 18:13 PDF icon Rajpatra.pdf
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली-२०५६ ७८-७९ 09/05/2021 - 09:05 PDF icon स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली-२०५६.pdf
स्थानीय स्वायत्त शासन ए‍ेन-२०५५ ७८-७९ 09/05/2021 - 09:03 PDF icon स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन-२०५५.pdf
स्थानीय स्वायत्त शासन (पाँचौ संशोधन)नियमावली, २०६९ ७८-७९ 09/05/2021 - 09:02 PDF icon स्थानीय स्वायत्त शासन (पाँचौ संशोधन)नियमावली, २०६९.pdf
स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०६८ ७८-७९ 09/05/2021 - 09:01 PDF icon स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०६८.pdf
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ ७८-७९ 09/05/2021 - 09:01 PDF icon स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९.pdf
स्थानीय विकास कोष नियमावली-२०५६ ७८-७९ 09/05/2021 - 09:00 PDF icon स्थानीय विकास कोष नियमावली-२०५६.pdf
स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति -२०६१ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:59 PDF icon स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति -२०६१.pdf
स्थानीय निकायको लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारी नीति-२०६० ७८-७९ 09/05/2021 - 08:58 PDF icon स्थानीय निकायको लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारी नीति-२०६०.pdf
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०६९ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:57 PDF icon स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०६९.pdf

Pages