FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/०३/०२ गतेकाे कार्यपालिका बैठककाे निर्णय

७८-७९ 06/16/2022 - 17:32 PDF icon 03-02 गतेकाे निर्णय.pdf

मिति २०७७ फाल्गुन १७ गतेको बसेकाे बैठककाे निर्णय

७७/७८ 03/04/2021 - 13:19 PDF icon 2077-11-17.pdf

२०७७ माघ २० गते बसेकाे कार्यपालिका बैठककाे निर्णयहरु

७७/७८ 02/11/2021 - 12:43 PDF icon माघ ३० गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७७/०९/२१ गते बसेकाे कार्यपालिका बसेकाे बैठककाे निर्णय

७७/७८ 01/05/2021 - 17:38 PDF icon 21.pdf

२०७७ कार्तिक १६ गते बसेकाे बैठककाे निर्णयहरु

७७/७८ 11/06/2020 - 12:10 PDF icon 7-16.pdf

२०७७ भदौ २१ गते बसेकाे बैठककाे निर्णयहरु

७७/७८ 11/06/2020 - 12:09 PDF icon 6-21.pdf

२०७७ भदौ १९ गते बसेकाे बैठककाे निर्णयहरु

७७/७८ 11/06/2020 - 12:08 PDF icon 6m19g.pdf

२०७७ असोज ९ गते बसेकाे बैठककाे निर्णयहरु

७७/७८ 11/06/2020 - 12:06 PDF icon 6-9.pdf

२०७७ भदौ ३१ गते बसेकाे बैठककाे निर्णयहरु

७७/७८ 11/06/2020 - 12:05 PDF icon 5-31.pdf