FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

०८०/८१ 02/26/2024 - 09:09 PDF icon final bajet.pdf

२०८०/०८१ काे निति तथा कार्यक्रम

०७९/८० 06/28/2023 - 22:53 PDF icon New final_merged (1).pdf

आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को निति, कार्यक्रम तथा बजेट व्कत्वय

०७९/८० 09/13/2022 - 15:04 PDF icon book.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को क्षेत्रगत आयव्यय विवरण

०७९/८० 07/20/2022 - 00:00 PDF icon खर्च प्रतिवेदन.pdf

आ.व. २०७७/०७८ काे खर्च विवरण

७८-७९ 09/23/2021 - 15:30 PDF icon खर्च विवरण .pdf

२०७८/०७९ को बार्षिक खरिद योजना

२०७८/०७९ 08/24/2021 - 11:52 PDF icon kharid with sign.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को निति, कार्यक्रम तथा बजेट व्कत्वय

७८-७९ 08/24/2021 - 09:30 PDF icon ilovepdf_merged.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को आय व्यय विवरण

७८-७९ 08/23/2021 - 12:37 PDF icon आय व्यय.pdf

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ काे निति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका

७७/७८ 11/08/2020 - 12:36 PDF icon combinepdf (1).pdf

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को रातो किताब

७७/७८ 11/02/2020 - 11:53 PDF icon SuTRA __ संचित कोषबाट बिनियोजन हुने अनुमानको खर्च शिर्षकगत र श्रोतगत बिबरण.pdf

Pages