FAQs Complain Problems

तपाईलाई गाॅउपालिकाको website कस्तो लग्यो?

धेरै राम्रो लग्यो
67% (2 votes)
राम्रो लग्यो
33% (1 vote)
राम्रो लागेन
0% (0 votes)
Total votes: 3

जन प्रतिनिधि