FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

BRM/re/33/2078/079 र BRM/re/34/2078/079 काे शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

ठेक्का नं. 30/2078/079 काे सम्झाैता गर्न आउने सम्बन्धमा (श्री कञ्चन कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली)

ठेक्का नं. 29/2078/079 काे सम्झाैता गर्न आउने सम्बन्धमा (श्री जय माँ दुर्गा भगवती कन्स्ट्रक्सन)

Pages