FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

काेभिड-१९ राेकथाम तथा नियन्त्रणकाे लागि आवश्यक सामग्री खरिदकाे लागि काेटेशन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 05/03/2021 - 12:55

काेटेसन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 04/12/2021 - 01:25 PDF icon KOTESION.pdf

शिलबन्दी बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना

७७/७८ 04/11/2021 - 11:07

invitation for sealed Quotation of fabricated Steel parts for trail bridge

७७/७८ 04/08/2021 - 16:49

ठेकेका नं. BRM/11/2077/078, BRM/12/2077/078, BRM/13/2077/077 र BRM/14/2077/078 काे बाेलपत्र आह्वानकाे सुचना ।

७७/७८ 04/07/2021 - 12:55

शिलबन्दी बोदपत्र अह्वानकाे सुचना

७७/७८ 04/07/2021 - 12:48 PDF icon IMG_20210412_0001_NEW.pdf

ट्रेक्टर खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना

७७/७८ 04/07/2021 - 12:47

रेड बुक छपाई काे लागि काेटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

७७/७८ 03/02/2021 - 15:45

राजपत्र पुस्तिका छपाईको लागि कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 03/02/2021 - 12:30

सार्वजनिक परीरक्षण किताब छपाईको लागि कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 03/02/2021 - 01:56

Pages