FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

  1. विद्यालय सुधार याेजना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

  2. गाउँ कार्यपालिकाकाे महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदकाे निर्वाचन कार्यक्रमकाे सूचना ।

  3. कार्यालयमा हाजिरी हुने सम्बन्धमा ।

  4. नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूकाे प्रमाणपत्र तथा शपथ ग्रहन कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

  5. कार्यालय संचालन सम्बन्धी सूचना ।

  6. सवारी पास सम्बन्धमा ।

  7. सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना ।

  8. जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाट प्रकाशित सुचना ।

  9. मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतहरूकाे लागि हुने १ दिने तालिमकाे समय तालिका ।

  10. चिन्ह प्रदान गरिएकाे सूचना ।

Pages