FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

  1. स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।(श्री कन्चन कन्स्ट्रक्सन)

  2. स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । (निसा कन्स्ट्रक्सन)

  3. स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।( श्री दिप ज्याेती निर्माण सेवा )

  4. माछा भुर्रा वितरण सम्बन्धी सूचना ।

  5. स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (श्री धुलिखेल सृजना अंशुमन जे.भी.)

  6. स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (श्री बाल्की कन्स्ट्रक्सन)

  7. आ.व. २०७८/०७९ काे भुक्तानी तथा खाता बन्द सम्बन्धमा ।

  8. उत्तरपुस्तिका प्रयाेग तथा पाेका बनाउने सम्बन्धी जरूरी सूचना

  9. जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्बन्धमा

  10. वडा नं. १ काे याेजना/आयाेजना काे उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages