FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

  1. शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।

  2. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

  3. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमकाे लागि विनियोजन भएकाे रकम निकासा सम्बन्धमा ।

  4. चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ काे काराेवारकाे खाता बन्दी सम्बन्धमा ।

  5. स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । जिन्सि कन्स्ट्रक्सन

  6. स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।(श्री कन्चन कन्स्ट्रक्सन)

  7. स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । (निसा कन्स्ट्रक्सन)

  8. स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।( श्री दिप ज्याेती निर्माण सेवा )

  9. माछा भुर्रा वितरण सम्बन्धी सूचना ।

  10. स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (श्री धुलिखेल सृजना अंशुमन जे.भी.)

Pages