FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

  1. करार सेवामा आवेदन आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

  2. सहभागी छनाैट गरी पठाइदिने सम्बन्धमा ।

  3. विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा

  4. भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सिरहा द्वारा प्रस्ताव आह्वानकाे सूचना

  5. उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा (श्री उपाध्यक्ष ज्युु)

  6. छलफलमा सहभागी भई दिने सम्बन्धमा (श्री उपाध्यक्ष ज्यू)

  7. उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा (श्री वडा अध्यक्ष ज्युु सबै)

  8. छलफलमा सहभागी भई दिने सम्बन्धमा (श्री वडा अध्यक्ष ज्यू सबै)

  9. छलफलमा सहभागी भईदिने सम्बन्धमा

  10. उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धि सूचना

Pages