FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

  1. बैठकमा सहभागी सम्बन्धमा ।

  2. सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना ।

  3. जाडाे विदा सम्बन्धमा ।

  4. सूचना ।

  5. विद्यार्थी संख्याकाे विवरण सम्बन्धमा ।

  6. सामुदायिक बिद्यालयको लेखापरीक्षण गर्न आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

  7. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियाेजना परियाेजना एकाई धनगढीमाई बाट प्रकाशित सूचना ।

  8. विवरण उपल्ब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

  9. जिन्सी सामग्री बरबुझारत गर्ने सम्बन्धमा ।

  10. कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा ।

Pages