FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

 1. सा.सु. भत्ता र बाल संरक्षण अपुग भत्ता सम्बन्धमा (श्री राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजिकरण विभाग)

  दस्तावेज: 
 2. ताकेता सम्बन्धमा (श्री राम नाथ यादव)

  दस्तावेज: 
 3. ताकेता सम्बन्धमा (श्री सराेज देवी राय)

  दस्तावेज: 
 4. जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

 5. गणकमा सर्टलिष्ट भएका उम्मेदवारहरूका लागि सुचना ।

 6. बैंक ग्यारेन्टी चेक जाँच गरिदिनुहुन सम्बन्धमा (श्री कृषि विकास बैंक लिमिटेड )

 7. सामाजिक सुरश्रा पेश्की रकम सम्बन्धमा (श्री भाेगेन्द्र यादव वडा सचिव)

 8. सामाजिक सुरश्रा पेश्की रकम सम्बन्धमा (श्री राम उदगार यादव वडा सचिव)

 9. जानकारी सम्बन्धमा (श्री सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय )

 10. पालाेपहरा र आकस्मिक सेवा सम्बन्धमा ।

Pages