FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित भई दिने सम्बन्धमा ।

 2. IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

 3. का.स.मु. फारम भर्ने सम्बन्धमा ।

 4. आ.व. २०७७/०७८ काे सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धमा ।

 5. निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई कामकाज गर्ने सम्बन्भमा

  दस्तावेज: 
 6. अमिन पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।

 7. हेबी सवारी चालक पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।

 8. हलुका सवारी चालक पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।

 9. परीक्षा कार्यक्रम ताेकिएकाे सम्बन्धमा ।

 10. व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता संचालन सम्बन्धमा ।

Pages