FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

  1. युवाक्लब गठन, नविकरण तथा नमूना युवा संसद अभ्यास अभ्यास सम्बन्धमा

  2. राजस्व सम्बन्धमा ( श्री वडा कार्यालय सबै)

  3. विवरण उपलब्ध गराइ दिने सम्बन्धमा ( श्री वडा कार्यालय सबै)

  4. उखु खेती कृषक दर्ता सम्बन्धी गारेरखापत्रमा प्रकाशित सुचना

  5. पाेखरी ठेक्का रकम सम्बन्धमा

  6. धार्मिक स्थलमा हुने मेला नाच गान र महाेत्सव हाट बजार जस्ता भीड हुने जमघट नगर्न नगाराउने सम्बन्धी सुचना ।

  7. न्युन्तम राेजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धमा

  8. जानकारी सम्बन्धमा

  9. राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

  10. पु:न बाेलपत्र अह्ववान सम्बन्धी सुचना ।

Pages