FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

  1. मेडिकल अधिकृत पदकाे अन्तिम नतिजा

  2. बैंक संचालन सम्बन्धमा ।

  3. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि सम्झाैता गर्ने सम्बन्धमा ।

  4. BRM/11/2077/078, BRM/12/2077/078, BRM/13/2077/078 र BRM/14/2077/078 काे बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यकाे सुचना ।

  5. ठेक्का नं. BRM/11/2077/078, BRM/12/2077/078, BRM/13/2077/078 र BRM/14/2077/078 काे बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सुचना

  6. उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा

  7. लाभग्राहि परिचय पत्र सम्बन्धमा ।

  8. वडा नं. ५ काे पालिका स्तरीय याेजनाकाे उ.स. गठन सम्बन्धमा

  9. वडा नं. ३ काे पालिका स्तरीय याेजनाकाे उ.स. गठन सम्बन्धी सुचना

  10. वडा नं. १ काे पालिका स्तरीय याेजनाकाे उ.स. गठन सम्बन्धमा

Pages