FAQs Complain Problems

Computer तालिमका लागि नयाँ फारम ढाचा

कम्पुटर तालिमका लागि दिईएको आवेदन लाई सदर हुने गरी यो फारम भरि पु:न कार्यालयमा बुझाउन अनुरोध छ (आवेदन दिईएका व्यक्तिहरुका लागि मात्र)

जन प्रतिनिधि