FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७७/०७८ काे खर्च विवरण

७८-७९ 09/23/2021 - 15:30 PDF icon खर्च विवरण .pdf

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को निति, कार्यक्रम तथा बजेट व्कत्वय

७८-७९ 08/24/2021 - 09:30 PDF icon ilovepdf_merged.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को आय व्यय विवरण

७८-७९ 08/23/2021 - 12:37 PDF icon आय व्यय.pdf

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ काे निति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका

७७/७८ 11/08/2020 - 12:36 PDF icon combinepdf (1).pdf

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को रातो किताब

७७/७८ 11/02/2020 - 11:53 PDF icon SuTRA __ संचित कोषबाट बिनियोजन हुने अनुमानको खर्च शिर्षकगत र श्रोतगत बिबरण.pdf

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को राताे किताब

७६/७७ 02/19/2020 - 12:24 PDF icon राताे किताब

आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ को आय व्यय विवरण

७६/७७ 09/04/2019 - 12:26 PDF icon aya bya 2076-77.pdf

आय व्यय विबरण

७५/७६ 04/07/2019 - 14:16 PDF icon आयव्यय विवरण.pdf

आ‍‍.ब‍.७४‌/७५ खर्चकाे फाटबारी

७४/७५ 04/07/2019 - 11:51 PDF icon jpg2pdf.pdf

बरियारपट्टी गाउँपालिका निति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 03/10/2019 - 11:01 PDF icon नीति तथा कार्यकम.pdf