FAQs Complain Problems

तपाइलाई गा.पा.को सुचना प्रवाह कस्तो लग्यो ?

धेरै राम्रो लाग्यो
75% (3 votes)
राम्रो लाग्यो
0% (0 votes)
राम्रो लागेन
25% (1 vote)
Total votes: 4